Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 87.   Telefon: +36 52 273 213   Fax: +36 52 273 214
header3b

Szolgáltatásaink

1.      1.   Gázkereskedelemmel összefüggő cseppfolyós propán bután gáz és ezek elegyeinek közúti szállítása.

 1.1.     Cseppfolyós gáz mennyiségi minőségi vételezése gázforgalmazó és gáz nagykereskedő telephelyén.  
 1.2.     Cseppfolyós gáz közúti szállítása.
 1.3.     Cseppfolyós gáz mennyiségi és minőségi átadása a gázfelhasználók számára.
 1.4.     Gázfelhasználók gáztároló nyomástartó edényeinek dokumentált üzemeltetői ellenőrzése a   cseppfolyós gáz átadás átvételét megelőzően, és követően.
 1.5.     Gázforgalmazótól, gáznagykereskedőtől átvett gáz mérlegelvszerű mennyiségi és minőség szerinti dokumentálása.
 1.6.    Rendelkezésre álló szállítási kapacitás:
         
          -  7 db folyékony gáz szállítására alkalmas tankautó.
         
 1.7. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás végzését engedélyező okiratunk száma:

AF-09-001565/2012

             1.8. Ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi árufuvarozást engedélyező okiratunk száma:

KAF-09-001565/5/2012

  1. Műszaki vizsgálat és elemzéshez kapcsolódóan

2.1 A 3 köbmétertől 100 köbméter  térfogatig cseppfolyós propán bután gázokat és elegyeit tároló földfeletti nyomástartó berendezések időszakos vizsgálatainak végzése, újraminősítése az MSZ          1728:2019 szabvány előírásainak és követelményeinek alapján.

2.2 A PÉBÉ-COOP Kft. szervezetén belül létrehozott az anyaszervezettől független Ellenőrző szervezetet, mely önállóan végzi ezt a tevékenységet.  

2.3 Pártatlanság és függetlenség elvének teljesülésével kapcsolatos nyilatkozat.

Rendelkezünk az összes Kockázati tényezők vizsgálatával kapcsolatos belső dokumentummal. Lásd a Kockázati Tényezők Elemzése tárgyú szabályozásunkat, melyet egy évtizedes tapasztalatok összegyűjtése, az MSZ EN ISO/EC 17020:2012 szabvány követelményeiben foglaltak figyelembevétele mellett készítettünk el. Amelyet minden az Ellenőrző szervezetünkben munkát végző személy megismert, és az éves szinten ismétlődő oktatásainkon, vezetői átvizsgálás, és belső auditok alkalmával dokumentáltan kiértékelünk, és meghozzuk a szükségessé váló intézkedéseket.

A PÉBÉ-COOP Kft. tulajdonosainak és munkavállalóinak felelősség vállaló nyilatkozatai alapján, az ügyvezető kijelenti, hogy semmilyen – tulajdoni, üzleti, ill. egyéb funkció gyakorlásának vonatkozásában – kapcsolatban nem állnak olyan személyekkel ( jogi , természetes) aki az MSZ 1728:2019 számú szabvány hatálya  alá tartozó berendezések  tervezésével, gyártásával, forgalmazásával, karbantartásával foglalkozik.

 A PÉBÉ-COOP Kft. nem vállalkozik olyan egyéb szolgáltatások végzésére, mely hatással lehet az Ellenőrző szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek befolyásolására, mert nem kívánja veszélyeztetni a pártatlanság és függetlenség elvének sérülését. 

 Továbbá nem nyújt szolgáltatást azon vevők számára, akik nem rendelkeznek a vizsgálandó berendezés üzemeltetési engedélyével, a jogszabály által meghatározott nyilvántartási adatokkal, és az ezt igazoló dokumentummal, mivel súlyos Kockázati tényezőnek tekintjük.

Azon vevőkkel, akik a Vállalkozói Szerződésben rögzítetteken kívül, egyéb dokumentálatlan juttatást ajánl fel, kedvező vizsgálati eredmények megállapítása érdekében, azonnal megszüntetjük üzleti kapcsolatunkat, illetve eleve nem kötünk szerződéses jogviszonyt, mivel súlyos Kockázati tényező.

Az Ellenőrző szervezet önálló egységként végzi munkáját, közvetlenül az ügyvezető felügyelete mellett.

Ellenőrző szervezetünk csak és kizárólag hatályos vállalkozói szerződésekben rögzített árbevételből gazdálkodik, és téríti összes költségeit, beleértve a Kutatás Fejlesztési programok finanszírozását, a munkatársaink folyamatos szakmai képzésével kapcsolatos költségeit, melyről külön pénzügyi számviteli nyilvántartással rendelkezünk.

Minden évben megvizsgáljuk, dokumentáltan értékeljük, és intézkedünk az esetleg jelentkező belső és külső kockázati tényezők hatástalanítása, és megelőzése érdekében.

Belső dokumentumaink szerinti, valamint a pártatlanság és függetlenség folyamatos megfigyelését és teljesülését – megőrzését – igazoló Minőségügyi feljegyzéseinket az ügyfeleink, vevőink számára betekintés céljából minden esetben rendelkezésre bocsátjuk.

Hajdúszoboszló, 2019. 04. 01 

EU Pályázatok

palyazat1a