Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 87.   Telefon: +36 52 273 213   Fax: +36 52 273 214
header3b

Szolgáltatásaink

1.   Gázkereskedelemmel összefüggő cseppfolyós propán bután gáz és ezek elegyeinek közúti szállítása.
 1.1.     Cseppfolyós gáz mennyiségi minőségi vételezése gázforgalmazó és gáz nagykereskedő telephelyén.  
 1.2.     Cseppfolyós gáz közúti szállítása.
 1.3.     Cseppfolyós gáz mennyiségi és minőségi átadása a gázfelhasználók számára.
 1.4.     Gázfelhasználók gáztároló nyomástartó edényeinek dokumentált üzemeltetői ellenőrzése a   cseppfolyós gáz átadás átvételét megelőzően, és követően.
 1.5.     Gázforgalmazótól, gáznagykereskedőtől átvett gáz mérlegelvszerű mennyiségi és minőség szerinti dokumentálása.
 1.6.    Rendelkezésre álló szállítási kapacitás:
          -  2 db 16,5 tonna folyékony gáz, szállításra alkalmas félpótkocsi,
          -  1 db nyerges vontató,
          -  3 db 10 tonna folyékony gáz szállítására alkalmas tankautó.
          -  1 db 7 tonna folyékony gáz szállítására alkalmas tankautó.
          -  2 db 6 tonna folyékony gáz szállítására alkalmas tankautó.
          -  1 db 9 tonna folyékony gáz szállítására alkalmas pótkocsi,
          -  1 db 6 tonna pótkocsi,
          -  1 db 5 tonna szagosítatlan gáz szállítására alkalmas közúti járműre szerelt tankkonténer,
          -  1 db 6 tonna tisztított gáz szállítására alkalmas tankautó,
 1.7. Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás végzését engedélyező okiratunk száma:

AF-09-001565/2012

 1.8. Ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi árufuvarozást engedélyező okiratunk száma:

KAF-09-001565/5/2012

2.  Mérnöki tevékenység műszaki tanácsadáshoz kapcsolódóan

  2.1.    Tartályos cseppfolyós propán bután gázellátó valamint tüzelés célú rendszerek fővállalkozásban történő:
            - terveztetése, engedélyeztetése,
            - kiviteleztetése,
            - üzembe helyezése,
            - üzemeltetése.

2.2 Kivételt képez a MSZE 1728:2015 számú szabvány hatálya alá tartozó térfogatú cseppfolyós propán-bután gázt tartalmazó tartályos gázellátó rendszerek.

3.  Műszaki vizsgálat és elemzéshez kapcsolódóan

  3.1.     A 13 köbméternél kisebb térfogatú cseppfolyós propán bután gázokat és elegyeit tároló földfeletti nyomástartó berendezések időszakos vizsgálatainak végzése, újraminősítése az MSZE 1928:2015 szabvány előírásainak és követelményeinek alapján.
  3.2.     A PÉBÉ-COOP Kft. szervezetén belül létrehozott az anyaszervezettől független Ellenőrző szervezetet, mely önállóan végzi ezt a tevékenységet.  

3.3         Pártatlanság és függetlenség elvének teljesülésével kapcsolatos nyilatkozat.

Rendelkezünk az összes Kockázati tényezők vizsgálatával kapcsolatos belső dokumentummal. Lásd a Kockázati Tényezők Elemzése tárgyú szabályozásunkat, melyet egy évtizedes tapasztalatok összegyűjtése, az MSZ EN ISO/EC 17020:2012 szabvány követelményeiben foglaltak figyelembevétele mellett készítettünk el. Amelyet minden az Ellenőrző szervezetünkben munkát végző személy megismert, és az éves szinten ismétlődő oktatásainkon, vezetői átvizsgálás, és belső auditok alkalmával dokumentáltan kiértékelünk, és meghozzuk a szükségessé váló intézkedéseket.

A PÉBÉ-COOP Kft. tulajdonosainak és munkavállalóinak felelősség vállaló nyilatkozatai alapján, az ügyvezető kijelenti, hogy semmilyen – tulajdoni, üzleti, ill. egyéb funkció gyakorlásának vonatkozásában – kapcsolatban nem állnak olyan személyekkel ( jogi , természetes) aki az MSZE 1728:2015 számú szabvány hatálya  alá tartozó berendezések  tervezésével, gyártásával, forgalmazásával, karbantartásával foglalkozik.

 A PÉBÉ-COOP Kft. nem vállalkozik olyan egyéb szolgáltatások végzésére, mely hatással lehet az Ellenőrző szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek befolyásolására, mert nem kívánja veszélyeztetni a pártatlanság és függetlenség elvének sérülését. 

 Továbbá nem nyújt szolgáltatást azon vevők számára, akik nem rendelkeznek a vizsgálandó berendezés üzemeltetési engedélyével, a jogszabály által meghatározott nyilvántartási adatokkal, és az ezt igazoló dokumentummal, mivel súlyos Kockázati tényezőnek tekintjük.

Azon vevőkkel, akik a Vállalkozói Szerződésben rögzítetteken kívül, egyéb dokumentálatlan juttatást ajánl fel, kedvező vizsgálati eredmények megállapítása érdekében, azonnal megszüntetjük üzleti kapcsolatunkat, illetve eleve nem kötünk szerződéses jogviszonyt, mivel súlyos Kockázati tényező.

Az Ellenőrző szervezet önálló egységként végzi munkáját, közvetlenül az ügyvezető felügyelete mellett.

Ellenőrző szervezetünk csak és kizárólag hatályos vállalkozói szerződésekben rögzített árbevételből gazdálkodik, és téríti összes költségeit, beleértve a Kutatás Fejlesztési programok finanszírozását, a munkatársaink folyamatos szakmai képzésével kapcsolatos költségeit, melyről külön pénzügyi számviteli nyilvántartással rendelkezünk.

Minden évben megvizsgáljuk, dokumentáltan értékeljük, és intézkedünk az esetleg jelentkező belső és külső kockázati tényezők hatástalanítása, és megelőzése érdekében.

Belső dokumentumaink szerinti, valamint a pártatlanság és függetlenség folyamatos megfigyelését és teljesülését – megőrzését – igazoló Minőségügyi feljegyzéseinket az ügyfeleink, vevőink számára betekintés céljából minden esetben rendelkezésre bocsátjuk.

Hajdúszoboszló, 2017. 03. 01       

EU Pályázatok

palyazat1a